Jdi na obsah Jdi na menu
 


LÁSKA I

Kdosi moudrý řekl, že poznat lásku a ztratit ji není až tak zlé. Daleko hůř jsou na tom ti, co projdou životem aniž by poznali její sladkobolnou chuť. Lidé citově chladní nepocítí snad nikdy trápení, ale nepoznají ani radost a štěstí, které láska přináší. Co na tom, že ono štěstí bývá tak prchavé

heartheartheart

073.jpg

V duši, která trpí, proto, že miluje je něco posvátného 
ANATOLE FRANCE
Tu jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco udělat, znamenat,
už jenom tím, že tu jsem a že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho.
Je to něco, pro co lze žít. 
ERICH MARIA REMARQUE
Jen a jen překážky jsou pravým kořením lásky. Kdo ještě nikdy nesletěl po schodech dolů, komu nehrála ještě záda všemi barvami duhy, kdo ještě nikdy nedostal obsah lavoru na hlavu, takový chudák nezná půvaby pravé lásky.
NESTROY
Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého.  K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky.
BERTOLD BRECHT
Pro dva lidi je jen určitá míra lásky, ohraničená a nezměnitelná.
Nemiluj přespříliš, chceš-li býti milován - vyčerpáš sám všechnu lásku určenou 
pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky,  
kterou bys měl bráti. 
VIKTOR DYK 
                                                

0222.jpg

A jestli jsi miloval někdy ženu, nebo zemi, prožil jsi výjimečné štěstí a umřeš-li potom, to už není důležité
E. HEMINGWAY
Skutečná láska dvou lidí nemůže nikdy skončit  "Happy endem "
E.HEMINGWAY 
Láska je podobna stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští kořeny do celé 
naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
HUGO
Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním, z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť v tom se lidé mýlí - z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit a ta je opakem lásky.
A.de SAINT-EXUPÉRY
Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje.
DANTE ALIGHIERI 
Láska ničí smrt, obrací ji v pouhý přízrak, život zbavuje nesmyslnosti 
a naplňuje smyslem, z neštěstí je s to udělat štěstí.
L. N. TOLSTOJ
Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost 
lásky; tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika.
J. ČAPEK
Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...
W.SHAKESPEARE

laska.jpg


Láska s sebou vždycky přináší přirozené vášnivé opojení, které nás přitahuje, a když toto opojení zmizí - a jednou zmizet musí - zůstane buď zklamání, nebo krásná skutečnost, přátelství, kamarádství a soulad.
J. ERSKINE
Láska je líbezný květ. Ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.
STENDHAL
Od té chvíle, co
 miluje, nevidí ani nejmoudřejší muž žádnou věc tak, jak opravdu vypadá.
STENDHAL
Hleď, ať se vždycky můžeš podepsat pod své dobrodružství. Nechť i to nejchvatnější má svůj smysl, nechť i to nejobyčejnější má svou vůni. Nechť každé je básní! Básně nemusejí být vždycky velké. I malé básně mohou však být dokonalé.
P.GÉRALDY
Prohlédnou-li děti očima poprvé usmívají se. Zmocní-li se dívky přirozený cit, usmívá se, jak se usmívala ve svém dětství. Je-li světlo první láskou života, zdali pak láska není světlo srdce.
BALZAC
Láska má své iluze a každá iluze má svůj zítřek .Z toho důvodu se už kolik milenců rozešlo, ač věřili, že jsou spojeni navždycky. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti prošly touto dvojí zkouškou života, rozvinuly v ní své chyby a své přednosti a ověřily si své povahy, mohou jít až ke hrobu držíce se za ruce.
BALZAC

heartheartheartheartheart