Jdi na obsah Jdi na menu
 


LÁSKA IÍ

Existuje něco v lidské duši, co přežívá. Je to malé a zářivé světlo, zažehnuté v lidském srdci, které nezhasíná, ať už je svět sebevíc temný.
L. N. TOLSTOJ

heartheartheart

071.jpg

Je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní,
abychom se milovali. Ano, podobní a přece rozdílní !
JEAN JACQUES ROUSSEAU
Jak rozkošné jsou přeludy lásky! Jejich lichocení jest v určitém smyslu pravdou. Úsudek mlčí, srdce však mluví. Milenec vychvalující na nás dokonalosti, kterých nemáme, vidí je ve skutečnosti tak, jak je líčí. Nelže, ačkoli říká lži. Lichotí, nesnižuje se, ale lze si ho alespoň vážiti, byť bychom mu nevěřili.
J. J. ROUSSEAU
Žádná duše není tak nízká a žádné srdce není tak barbarské, aby nebylo schopno nějaké náklonnosti.
ROCHEFOUCAULD
Nikdo se nedovede natolik přetvařovat, aby nadlouho dovedl zakrýt lásku tam ,kde opravdu je, ani ji dlouho předstírat tam, kde není.
ROCHEFOUCAULD
Láska nevyhnutelně vzniká v důsledku vnímání krásy. Narazí-li na překážky, chřadne, neboť je přímo esencí svobody. Neshodne se s poslušností, žárlivostí, ani se strachem. Nejčistší, nejdokonalejší a naprosto bez hranic je tam, kde její stoupenci žijí v důvěře, rovnosti a upřímnosti.
PERCY BYSSHE SHELLEY
Láska je slepá, ale manželství jí vrací zrak.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Lépe dostat kamínek z lásky, než-li briliant z povinnosti.
ALEXANDR A. BLOK

002.png

Nemilujeme ženu proto, co říká. Máme rádi to, co říká, protože ji milujeme.
ANDRÉ MAUROIS
Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět - je sice hořká, ale sladce chutná.
JAROSLAV SEIFERT
Vědomí, že milujeme a jsme milováni zmírňuje těžké chvíle loučení. Poslední sbohem dokonce ztrácí všechnu hořkost, když je v něm ještě slyšet ozvěnu lásky.
JOSEPH ADDISON
Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, protože jinak to není možné.
J. A. KOMENSKÝ
A milovali se navzájem láskou, která byla více než láska
EDGAR ALAN POE
Láska není jen ctností nebo emocí. Je to základ pro všechny fyzické a nefyzické bytosti. Všechno, co bylo vytvořeno, bylo vytvořeno z lásky k lásce. Láska je v podstatě hluboký pocit prostoru, totální a úplné jednoty. 

TEAL SWAN                                                                
Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí. 
DALAJLÁMA
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínu a světla.
L. N .TOLSTOJ
Bez lásky pro nás není ani štěstí, ani neštěstí, bez ní není život.
L. N. TOLSTOJ 

heartheartheartheartheart